หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ข้อมูลทั่วไป
INFORMATION
มติ/การประชุม
RESOLUTION
รวมลิ้งค์
OUR LOCAL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 


 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โทร 056-227-775 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 17000
website : www.naxsolution.com โทรศัพท์ 056-416-603 , 056-416-380
  จำนวนผู้เข้าชม 2,172,116 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2560