หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

บุคลากร

 


นายโยธิน เดือนจำรูญ
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
081-1749671
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น
 


นายเชิดพงษ์ คุ้มเขต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
063-2065504


นายศรันย์ เศรษฐวิวัฒน์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
064-1618658


นางสาวนันทวัน บัวคำ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ


นางสาวพิมพารัตน์ เป็งมณี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา ประฤทธิวงษ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน
 
 
 
     
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560