หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

บุคลากร

 


นายโยธิน เดือนจำรูญ
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
081-1749671
 
กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 


นายอดุลย์ ศรีคล้าย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
081-4934634


นายกมล ปานไม้
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


นางสาวภัทราวดี สวัสดี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


นางสุราวรรณ์ ทองสว่าง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน
 
 
 
     
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560