หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 


นายโยธิน เดือนจำรูญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 
 


นายศรันย์ เศรษฐวิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวนันทวัน บัวคำ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ


นางสาวพิมพารัตน์ เป็งมณี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ


นายภูดิศ โม้งปราณีต
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โทร 056-227-775 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 17000
website : www.naxsolution.com โทรศัพท์ 056-416-603 , 056-416-380
  จำนวนผู้เข้าชม 2,172,270 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2560
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ข้อมูลทั่วไป
INFORMATION
มติ/การประชุม
RESOLUTION
รวมลิ้งค์
OUR LOCAL
ติดต่อเรา
CONTACT US