หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย

     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 209  
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 220  
 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุกเบกษาของอปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 335  
 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 212  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของ อปท. [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 261  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 9
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560