หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย

     

 
ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 106  
 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพรป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
ร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560