หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส้มโอดกขาวแตงกวา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ชัยนาท ติดต่อสอบถามโทร. 056-416-380 ค่ะ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ชัยนาท
 
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสรรพยา (เรียน นายอำเภอสรรพยา) [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
แจ้งรายชื่ออบรม [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
แจ้งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITAS [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
การแจ้งขายบิล [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การปรับปรุงหลักเกณฑ [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Foudue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ ฯ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อเเละประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 9-2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการปร [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
 
นายโยธิน เดือนจำรูญ  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP ๓๐๕๓ Sp โ [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ยี่ห้อ AFcio Mp [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ฺ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Sp [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuj [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถอ.หันคา จำนวน 2 รายการ โ [ 19 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


จ้างขุดลอกคลองสาธารณะสายฝายพุทรา หมู่ที่ 6 บ้านศรี [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่และผู้ที่ [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาตามโครงการสืบสานลายกระทง วิถีไทยร่วมใจรัก [ 26 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรี [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำ สายบางตายัง หมู่ที่ ๖, ๗ [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำ สายบางตายัง หมู่ที่ ๖, ๗ [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อ [ 18 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชน [ 18 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ , อาหารเสริม (นม [ 18 พ.ย. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม และคลอร [ 14 พ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ชัยนาท
   
 
สอบถาม รับโอนย้าย นิติกรปฏิ บัติการ (28 ต.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0  
หาคนแทนตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลไหนต้องการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น บ้างครับ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 227  ตอบ 0  
สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 176  ตอบ 0  
สอบถามโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกทม. (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 526  ตอบ 0  
เว็บไซต์ "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท" เปิดให้บริกา (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 819  ตอบ 1  
ในชัยนาท มีรับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการที่ใหนยังว่างบ้างครับ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 362  ตอบ 0  
รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 599  ตอบ 0  
เทศบาลใด มีกรอบ/ หรือรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนฯ บ้างครับ? (25 เม.ย. 2561)    อ่าน 1270  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 433  ตอบ 0  
เอกสาร \"บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างฯ\" ไม่ได้เอาลงเว็บไว้เหรอคะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 752  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1534  ตอบ 1  
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (29 ส.ค. 2560)    อ่าน 732  ตอบ 0  
รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 1196  ตอบ 0  
เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 632  ตอบ 0