หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP อปท.ในเครือข่าย

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายหนองกะทะถึงฝายเก็บกักน้ำแก้มลิงบ้านโพธิ์ทองระยะที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านนายวน อิ่มรัง - ป่าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 3,815 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,260 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรบปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 - บ้านพุน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,055 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านสะพานหิน หมู่ 1 - บ้านหนองขาม หมู่ 2 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
ทต.ชัยนาท   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน ๔ สาย (๑) สายบ้านนายสายชล นาคปั้น หมู่ที่ ๙ (๒) สายทางแยกบ้านนายสุรินทร์ นาคสุข หมู่ที่ ๙ (๓) สายบ้านนายสำเริง นกสระ หมู่ที่ ๔ (๔) สายคันคลองกระทุ่มราย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.ชัยนาท   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน ๔ สาย (๑) สายบ้านนายสายชล นาคปั้น หมู่ที่ ๙ (๒) สายทางแยกบ้านนายสุรินทร์ นาคสุข หมู่ที่ ๙ (๓) สายบ้านนายสำเริง นกสระ หมู่ที่ ๔ (๔) สายคันคลองกระทุ่มราย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.ชัยนาท   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ จำนวน ๔ สาย (๑) สายบ้านนายสายชล นาคปั้น หมู่ที่ ๙ (๒) สายทางแยกบ้านนายสุรินทร์ นาคสุข หมู่ที่ ๙ (๓) สายบ้านนายสำเริง นกสระ หมู่ที่ ๔ (๔) สายคันคลองกระทุ่มราย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.ชัยนาท   จ้างขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำ สายริมบึงอ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.ชัยนาท   จ้างขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำ สายริมบึงอ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.56025 สายบ้านนางทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 331
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560