ขอพระราชทาน
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ลงนามถวายพระพร เข้าสู่หน้าหลัก