ADMIN
EMAIL
CONTACT
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ข้อมูลทั่วไป
INFORMATION
มติ/การประชุม
RESOLUTION
รวมลิ้งค์
OUR LOCAL
ติดต่อเรา
CONTACT US
 
   
 
 


 
 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 11.28 น. โดย คุณ นันทิดา สูนประหัต

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โทร 056-227-775 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 17000
website : www.naxsolution.com โทรศัพท์ 056-416-603 , 056-416-380
  จำนวนผู้เข้าชม 1,289,537 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2560