สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ถนนพรหมประเสริฐ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์ 17000
โทรศัพท์ : 056 416380  โทรสาร : 056 416603  อีเมล์ : admin@chainatlocal.go.th
Powered By wnt.co.th